fracton logo
Logo

Contact

Fracton Ventures, Inc.

Founder: Yudai Suzuki / Toshihiko Kamei / Naoki Akazawa

Official Site

Address

9F Tunnel Tokyo, Sumitomo Fudosan Osaki Garden Tower, 1-1-1 Nishishinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, Japan, 141-0033

Contact

E-mail Contact Form